Jenis dan Sifat Bayangan Yang Dihasilkan Oleh Cermin Datar, Cermin Cekung, dan Cermin Cembung

Jenis dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung adalah sebagai berikut:

  1. Cermin datar: Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar selalu sejajar dan sama ukurannya dengan objek aslinya. Bayangan ini juga tidak terbalik dan tidak membesar atau mengecil. Bayangan pada cermin datar dapat dilihat dengan jelas dari kedua sisi cermin.
  2. Cermin cekung: Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung selalu virtual, kecil, dan terbalik. Bayangan ini juga terletak di belakang cermin dan tidak dapat dilihat langsung. Semakin dekat objek dengan cermin cekung, semakin kecil pula bayangan yang dihasilkan.
  3. Cermin cembung: Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung dapat berupa real atau virtual, tergantung pada posisi objek terhadap fokus cermin. Jika objek berada di luar fokus, bayangan yang dihasilkan bersifat real, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan jika objek berada di dalam fokus, bayangan yang dihasilkan bersifat virtual, tegak lurus, dan diperbesar.

Sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan posisi objek terhadap cermin. Namun, dalam semua jenis cermin, bayangan yang dihasilkan selalu terletak di belakang cermin, baik itu bersifat real maupun virtual.